5-6 lipca 2018

Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Wrocław - Pawłowice

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

​Kwasy tłuszczowe w łańcuchu żywności

połączona z Jubileuszem pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. Bożeny Patkowskiej-Sokoły

Terminy

Termin rejestracji na konferencję, przesyłania streszczeń i pełnych tekstów prac

oraz wnoszenia opłaty konferencyjnej przedłużony do dnia 8 czerwca 2018 r.

Rejestracja